Rektör
Prof. Dr. Aral EGE

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Semih BÜKER

Rektör Danışmanları
Prof. Dr. Özkan ÜNVER

Genel Sekreter
Murat BAŞER

Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR

Fen – Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. N.Refia PALABIYIKOĞLU

Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Halil CİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Semih BÜKER

Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. M. Emin TEKELİ

Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Alev LEVENTOĞLU

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Erdoğan ÖNER

 Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr. Türkmen DERDİYOK 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Sibel SERİN KILIÇOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN

Hazırlık Sınıfları Koordinatörü
Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR