Rektör
Prof. Dr.Tevfik TEZCANER

 

Rektör Yardımcıları
Prof.Dr. Ahmet ŞENGÜN
Prof.Dr. Mehmet TOMANBAY

 

 Rektör Danışmanı
Yrd.Doç.Dr. Oğuz MOLDİBİ

 

Genel Sekreter
Murat BAŞER

 

Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR

Fen – Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. N.Refia PALABIYIKOĞLU

Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Halil CİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Semih BÜKER

Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. M. Emin TEKELİ

Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Alev LEVENTOĞLU

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Erdoğan ÖNER

 Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr. Türkmen DERDİYOK 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Sibel SERİN KILIÇOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN

Hazırlık Sınıfları Koordinatörü
Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR