Başkan
Prof. Dr. Tevfik TEZCANER               
 
 
Üyeler
Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR
Prof. Dr. N.Refia PALABIYIKOĞLU      
Prof. Dr. Halil CİN
Prof. Dr. Semih BÜKER              
Prof. Dr. M. Emin TEKELİ
Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Alev LEVENTOĞLU
Prof. Dr. Erdoğan ÖNER
Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK
Prof. Dr. Sibel SERİN KILIÇOĞLU
Prof. Dr. Emel ÜLTANIR
Doç. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR  
Prof. Dr. L.Şanal GÖRGÜN
Prof. Dr. Özkan ÜNVER
Prof. Dr. Coşkun İKİZLER
 
Prof. Dr. Erdoğan ÖNER
 
  
 
 
 
Eğitim Fakültesi Dekan V.
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Hukuk Fakültesi Dekan V.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Tıp Fakültesi Dekan V.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Sağlık Hiz.Meslek Yüksekokulu Müdürü
Eğitim Fakültesi Temsilcisi
Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Hukuk Fakültesi Temsilcisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Tıp Fakültesi Temsilcisi
 
Üniversitelerarası Kurul Üyesi