Misyon

      Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nın misyonu, yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinmiş, mesleki ve kişisel olarak kendini sürekli geliştiren, bu doğrultuda bilim ve teknolojideki gelişimlerden yararlanarak alan uzmanlık bilgisini öğretmenlik meslek bilgisiyle başarıyla bütünleştirebilmiş, eleştirel düşünebilen öğretmenler yetiştirmektir. Bunun yanı sıra, sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak seçenekler üretebilen, aldıkları lisans eğitimi ile lisansüstü düzeyde araştırma yapabilecek ve bu araştırmaların sonuçlarını toplumun yararına sunabilecek öğretmenlik mesleğini benimsemiş insanlar yetiştirmektir. Son olarak yabancı dil öğretmeni yetiştirmede ışık saçan, toplumu aydınlatan bir üniversitenin misyonuna uygun, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi kurumlardan birisi olma yolunda gerekli öğretimi verebilen nitelikli öğretim elemanlarından oluşan bir bölüm haline gelebilmektir.


Vizyon

 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı yukarıda belirtilen misyonunu gerçekleştirmek için; öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim ortamlarını (derslik, laboratuvar, atölye ve öğretim elemanları çalışma ofislerinin) iyileştirerek öğretmen eğitimi alanında yürüttüğü eğitim ve araştırma projeleri, sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle uluslararası ölçütleri yakalamış, yeni eğitim teknolojilerini izleyen ve üreten, yenilikçi, yaratıcı, etik değerleri gelişmiş, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği kurabilen, çağdaş anlamda toplumsal dönüşüm sürecinde önderlik rolü üstlenen bir akademik kadro ile ülkemizin ve insanlığın geleceğini biçimlendirecek olan eğitimcileri ve eğitim araştırmacılarını yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.