Bu programın amacı, santral ve periferik sinir sistemi fonksiyonlarının bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların saptanmasında yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş elektronörofizyoloji teknisyenlerinin yetiştirilmesidir.

Elektronörofizyoloji programından mezun olan öğrencilere önlisans diploması ve sağlık teknikeri (elektronörofizyoloji teknisyeni) unvanı verilir.

Elektronörofizyoloji nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalı olup bu mesleği seçecek kişilerin insan sağlığı ve ilişkileri konusunda ilgili, mesleki performanslarının yüksek ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekir.

Bu okuldan mezun olan teknisyenler başta nöroloji olmak üzere, KBB, psikiyatri, fizik tedavi,  pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılmış potansiyelleri, elektronöromiyografi, introperatif monitorizasyon ve uyku- polisomnografi ünitelerinde çalışabilirler. Gerek üniversitelerde gerek eğitim hastanelerinde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan yüksek bütçeli elektronörofizyoloji araştırmalarında ekibin içinde aktif rol alarak  elektronörofizyoloji teknisyeni ünvanıyla görev alabilirler.

Nömrolojik hastalıklar ortalama yaşam süresinin uzadığı günümüzde tüm dünyada  en çok araştırma yapılan ve en fazla insanın maruz kaldığı hastalık gruplarındandır.  Bu nedenle konusunda özel eğitim almış teknisyenlere  ülkemiz  -hem de yurt dışında-  oldukça ihtiyaç duyulmaktadır.

Elektronörofizyoloji bölümünde eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler Fizyoloji, Kognitif Nörofizyoloji, Anatomi, Elektrofizyolojik ve Nörogörüntüleme Verilerinin Analizi, Elektronörofizyoloji, Nöroloji konularında eğitim görmektedirler.