Dünyada ve ülkemizde tıp alanındaki gelişmeler sağlık hizmet kalitesindeki artış ve yaygınlaşma yanında nüfus hareketliliğinde kaynaklanan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olması, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur.
     Bu programın amacı; yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini sürdürmelerine ve hastalığa bağlı ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesine yardım edebilecek teknik eleman yetiştirmektir.
     Programdan mezun olanlar ön lisans diploması olarak “Yaşlı Bakım Hizmetleri Teknikeri” unvanını alırlar ve yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı gündüz merkezleri ve evde bakım merkezlerinde, sağlık profesyoneli gözetiminde çalışabilirler.