Günümüzde teknolojik ve tıbbi gelişmeler doğrultusunda, hastalıkların tanı ve tedavisinde Radyoloji, Nükleer tıp ve Radyoterapi anabilim dalları büyük önem kazanmıştır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında yetiştireceğimiz teknikerler, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan Radyodiagnostik alanında (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital Substraksiyon Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme) aynı zamanda Nükleer Tıp (SPECT, PET, PET-CT) ve Radyoterapi’de (Simülatör, Lineer Akselatör vb) aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar olmaları hedeflenmektedir. 
     Bu programdan mezun olan öğrencilere “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı” Önlisans diploması verilecektir. Mezunlar, üniversite, devlet ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceklerdir.