Bu programın amacı sağlık kuruluşlarının tahlil laboratuarlarında çalışacak teknik sağlık personeli yetiştirmektir.
     Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuar) ünvanı verilir.
     Öğrenciler, hastane laboratuar ile kliniklerinde araştırma merkezleri ve enstitülerde kullanılan cihazların çalıştırılması, değişik laboratuar testlerinin yapılması gibi konularda teorik ve pratik eğitimle beraber yıl içinde ve yaz dönemlerinde uygulamalı staj çalışması yaparlar. Bu programa girmek isteyen öğrenciler kendilerini biyoloji, fizik, kimya matematik ve insan bilimleri alanlarında iyi yetiştirmelidirler.
     Mezunlar üniversite, devlet, sağlık kuruluşları, özel klinikler ve tahlil laboratuarlarında çalışabilirler. Çalıştıkları laboratuarlarda ve bilim dallarında uzman gözetiminde kan, idrar, doku ve diğer vücut örneklerini oldukları gibi veya bunlara kimyasal madde karıştırarak mikroskop altında inceler, mikroorganizmaların gelişmelerini izler, serolojik testler be analizler yaparlar.