Özellikle acil durumlarda kurtarma hayatı ilk ve acil yardım hizmetlerini verebilecek eğitimden geçmiş profesyonel insan gücüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Programın açılması istenmesindeki amaçta bu doğrultuda eğitim almış tekniker düzeyde sağlık personeli yetiştirmektir.
     Toplam eğitim-öğretim süresi güz-bahar ve yaz dönemlerinden oluşan 2(iki) ders yılını kapsar. Yıl içinde bazı teorik derslerin klinik uygulamalarını alan öğrencilerin ayrıca birince yılın yaz, ikinci yılın ise bahar ve yaz dönemlerinde yoğun mesleki stajları vardır. Mesleki uygulamada öğrenciler hasta bakımı, acil yardım ve kurtarma çalışmaları, ambulans servis eğitimini hastanemizde yapacaklardır.
     Paramedik Programındaki tüm derslerin ve mesleki uygulamalarını başarıyla tamamlayanlara “Sağlık Teknikeri” Ön Lisans diploması verilecektir.Mezunlar üniversite, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde ve ambulans hizmetlerinde, hızır acil servislerinde tekniker olarak çalıştırılabilirler.