Anestezi Programındaki öğrenciler, eğitimleri boyunca temel tıp derslerinin yanı sıra kendi programlarına yönelik teorik dersler almakta ve Dr.Rıdvan EGE Hastanesi ameliyathanesinde ortopedi, göğüs ve kalp cerrahisi, üroloji, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi, göz, kadın hastalıkları ve doğum, plastik cerrahi kliniklerinin ameliyathanelerinde uygulamalı olarak çalışmaktadır.Bu programdan mezun olan öğrencilere “Anestezi Teknikeri” Önlisans diploması verilmekte olup, bunlar özel ve kamuya ait hastanelerde istihdam edilmektedir.