• Anabilim Dalı Hakkında 
 • Akademik Kadro
 • Duyurular

   

  Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 2008 yılında kurulmuştur. Klinik ve laboratuvar uygulamaları, ayrılmaz bir bütün olarak gerçekleştiren ve Dahili Tıp Bilimleri bünyesinde yapılanmış bir Anabilim Dalıdır. Multidisipliner bir yaklaşımla hasta hizmeti, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

  Tıbbi Genetik laboratuar hizmeti; genetik komponenti olan (sporadik ve/veya kalıtsal) hastalıklara sahip, genetik hastalığa yakalanma ya da genetik hastalıklı çocuk sahibi olma kuşkusu taşıyan bireylere/çiftlere uygulanan, tedaviyi yönlendirici ve izlem şemalarını destekleyici sitogenetik ve moleküler genetik testlerin hizmet alımıyla verilmesi şeklindedir.

  Tıbbi Genetik, sadece kişi/hastaya değil kan bağı olan üst kuşak ve gelecekte aileye katılacak bireylere ulaşabilen tüm aile fertlerine odaklıdır. Hizmet alanları, anamnezde aile öyküsü, aile ağacı çizimi, fizik muayene, tanıya yönelik genetik testlerin planlanması, yapılması, test sonuçlarının yorumlanması, gerektiğinde ilgili birimlere konsültasyon verilmesi, tanının konulması, genetik danışma verilmesi, aile içinde risk altındaki bireylerin saptanması, yeni konsepsiyon/gebeliklerde preimplantasyon/prenatal genetik tanı gerçekleştirmesi, gerekli durumlarda fonksiyonel çalışmaların yapılması ve postmortem/postnatal genetik değerlendirmeleri içermektedir. Bunu yaparken insan genomu ve ürünlerinde (DNA, RNA, protein vb.) çalışmaları ve gen/genetik/hücresel tedavi uygulamalarını kapsar.

  Eğitim programımız, Tıp Fakültemizde lisans, yüksek lisans ve dahiliye asistanlarına Tıbbi Genetik dersleri şeklindedir. Amacımız, klinik genetik teorik bilgilerine sahip, hasta ve ailesinin mahremiyetine özenli ve etik ilkelere bağlı olarak, tanı/ayırıcı tanı kriterleri doğrultusunda etkin genetik testlerini isteyebilen, genetik test sonucuna göre, genetik nedenlere bağlı ya da genetik yatkınlık sonucu ortaya çıkan hastalıklarda izlem ve tedavi protokollerini uygulayabilen bilgi ve beceriye sahip hekim yetiştirmektedir.

  Dr. Öğretim Üyesi Başak Çeltikçi

  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı