BAŞKANI : Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN

Acil Tıp Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

   Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalı

 Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

• Tıbbi Genetik Anabilim Dalı