SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

14 Kasım 2017: 

EKO 101 Ekonomi I dersinin arasınavı 21 Kasım 2017 Salı günü saat 12.30’da E 309 ve E 312 no’lu derslikte yapılacaktır.

 

 

6 Kasım 2017: 

SİBU 323 Uluslararası Örgütler dersi 9 Kasım 2017 Perşembe günü işlenmeyecek olup telafisi 24 Kasım 2017 Cuma günü 14:00 – 17:00 saatleri arasında E Blok -1. Kat E-119 no’lu derslikte yapılacaktır.

 

1 Kasım 2017:

SİBU 419 Uluslararası Güncel Sorunlar dersinin dersliği E 309 olarak değiştirilmiştir.

30 Ekim 2017: 

SİBU 403 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler I dersinin telafisi 1 Kasım 2017 Çarşamba günü 10:00 – 12:50 saatleri arasında F-112 no’lu derslikte yapılacaktır.

27 Ekim 2017: 

2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ara sınav programı ektedir.

25 Ekim 2017:

27 Ekim 2017 Cuma günü yapılamayacak olan SOS 101 Sosyolojiye Giriş ve SİBU 207 Siyasi Düşünceler Tarihi I adlı derslerin telafi programları aşağıdaki gibidir:

SOS 101 Sosyolojiye Giriş dersinin telafisi 21 Kasım 2017 Salı günü 14:00-16:50 saatleri arasında E-116 no’lu derslikte yapılacaktır.

– SİBU 207 Siyasi Düşünceler Tarihi I dersinin telafisi 23 Kasım 2017 Perşembe günü 10:00-12:50 saatleri arasında -2. Kat Amfi‘de yapılacaktır.

25 Ekim 2017:

27 Ekim 2017 Cuma günü saat 10:00‘da gerçekleşmesi planlanan SOS 101 Sosyolojiye Giriş dersi önümüzdeki bir tarihe ertelenmiştir.

25 Ekim 2017:

27 Ekim 2017 Cuma günü saat 14:00‘da gerçekleşmesi planlanan SİBU 207 Siyasi Düşünceler Tarihi I dersi önümüzdeki bir tarihe ertelenmiştir.

25 Ekim 2017:

SOS 101 Sosyolojiye Giriş adlı ders 27 Ekim 2017 tarihinden itibaren Cuma günü 10:00-12:50 saatleri arasında yapılacaktır.

19 Ekim 2017:

1 Kasım 2017 Çarşamba günü SİBU 101 Siyaset Bilimine Giriş I ve SİBU 423 Demokrasi ve İnsan Hakları dersleri yapılamayacaktır. Söz konusu derslerin telafi programları aşağıdaki gibidir:

SİBU 101 Siyaset Bilimine Giriş I dersinin telafisi 7 Kasım 2017 Salı günü 14:00-16:50 saatleri arasında E-116 no’lu derslikte yapılacaktır.

SİBU 423 Demokrasi ve İnsan Hakları dersinin telafisi 9 Kasım 2017 Perşembe günü 10:00-12:50 saatleri arasında -2. Kat Amfi‘de yapılacaktır.

19 Ekim 2017:

SİBU 207 Siyasi Düşünceler Tarihi I adlı ders 20 Ekim 2017 tarihinden itibaren Cuma günü 14:00-16:50 saatleri arasında yapılacaktır.

19 Ekim 2017:

SİBU 403 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler I dersinin telafisi 19 Ekim 2017 tarihinde 10:00 ile 12:50 saatleri arasında E-208 no’lu derslikte yapılacaktır.

17 Ekim 2017:

SİBU 407 Uluslararası Politikada Balkanlar dersinin dersliği F312 olarak değiştirilmiştir.

11 Ekim 2017:

SİBU 213 Halkla İlişkiler dersinin dersliği -2. Kat Amfi olarak değiştirilmiştir.

9 Ekim 2017:

SİBU 301 Türk Siyasi Yapısı dersinin dersliği -2. Kat Amfi olarak değiştirilmiştir.

HUK 209 Uluslararası Hukuk I dersinin dersliği -2. Kat Amfi olarak değiştirilmiştir.

SİBU 103 İletişim dersinin dersliği 1. Kat, E 108 olarak değiştirilmiştir.

5 Ekim 2017: TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinin dersliği -1. Kat, E-119 olarak değitirilmiştir.

5 Ekim 2017: TUR 101 Türk Dili I dersi, Çarşamba günü, saat 11.00-12.50 arası, E 312 no’lu dersliğe alınmıştır.

5 Ekim 2017: 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 09:00‘da gerçekleşmesi planlanan SİBU 423 Demokrasi ve İnsan Hakları dersi önümüzdeki bir tarihe ertelenmiştir.

4 Ekim 2017: 6 Ekim 2017 Cuma günü saat 14:00‘da gerçekleşmesi planlanan SİBU 403 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler I dersi önümüzdeki bir tarihe ertelenmiştir.

27 Eylül 2017: Ders programı saat ve derslik değişiklikleriyle ilgili duyuru

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2017 – 2018 Güz Yarıyılı ders programında çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

SİBU 303 Türk Dış Politikası I dersinin sınıfı -1. Kat E 119,

SİBU 423 Demokrasi ve İnsan Hakları dersinin sınıfı E 117 olarak güncellenmiştir.

26 Eylül 2017: Ders programı saat ve derslik değişiklikleriyle ilgili duyuru

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2017 – 2018 Güz Yarıyılı ders programında çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

SİBU 207 Siyasi Düşünceler Tarihi I dersinin saatleri 13:00-15:50,

SİBU 407 Uluslararası Politikada Balkanlar dersinin saatleri 10:00-12:50,

SİBU 423 Demokrasi ve İnsan Hakları dersinin saatleri 11:00-13:50 olarak güncellenmiştir.

Ayrıca, TUR 101 Türk Dili I dersinin sınıfı Amfi 1. Kat,

HUK 209 Uluslararası Hukuk I dersinin sınıfı E 116,

SİBU 301 Türk Siyasi Yapısı dersinin sınıfı E 118,

SİBU 419 Uluslararası Güncel Sorunlar dersinin sınıfı EZ-18,

SİBU 415 Medya, Toplum, Siyaset dersinin sınıfı E 117 olarak güncellenmiştir.

26 Eylül 2017: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik her yıl gerçekleştirilen oryantasyon programı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için 2 Ekim Pazartesi günü saat 14.00‘te başlayan Doç. Dr. Mehmet Güneş Hoca’nın Temel Hukuk Bilgileri dersinin ilk saatinde gerçekleştirilecektir. Bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerin programa katılım sağlamaları zorunludur.

26 Eylül 2017: 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 14:00’da gerçekleşmesi planlanan SİBU 403 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler I dersi önümüzdeki bir tarihe ertelenmiştir.

26 Eylül 2017: 27 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 14:00’da gerçekleşmesi planlanan SİBU 301 Türk Siyasi Yapısı dersi önümüzdeki bir tarihe ertelenmiştir.

25 Eylül 2017: 26 Eylül 2017 Salı günü saat 14:00’da gerçekleşmesi planlanan SİBU 315 Uluslararası Enerji ve Çevre Politikaları (S) dersi önümüzdeki bir tarihe ertelenmiştir.

20 Eylül 2017: 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında kaldırılan ve yeni açılan derslerle ilgili duyuru

Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, 2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak ders listesi doğrultusunda, geçtiğimiz öğretim yıllarında;

SOS 103 Sosyal Psikoloji dersinden kalan öğrencilerin bu ders yerine yeni açılacak olan SİBU 109 Yönetim Bilimi dersini,

SİBU 203 Uluslararası Politika dersinden kalan öğrencilerin bu ders yerine yeni açılacak olan SİBU 213 Halkla İlişkiler dersini,

SİBU 313 Modernleşme Teorileri dersinden kalan öğrencilerin bu ders yerine yeni açılacak olan SİBU 323 Uluslararası Örgütler dersini,

SİBU 309 Diplomatik Dil ve Yazışma dersinden kalan öğrencilerin bu ders yerine yeni açılacak olan SİBU 325 Uluslararası Güvenlik dersini almaları gerekmektedir.

20 Eylül 2017: 1. Sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleriyle ilgili duyuru

Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıfına 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerimizin sistemden seçecekleri derslerin listesi aşağıdaki gibidir. Öğrencilerin kayıt onayları sistemde ilgili danışmana atanmaları gerçekleştikten sonra tamamlanacaktır. Öğrencilerimizin 25 Eylül’de başlayacak derslerin gün, saat ve derslik detaylarıyla ilgili olarak bölüm sitemizde ders programı konusunda yapılacak güncellemeyi takip etmeleri gerekmektedir.

SİBU 1. Sınıf dersleri:

EKO101 Ekonomi I

ING101 İngilizce Dil Becerileri I

TUR101 Türk Dili I

SİBU101 Siyaset Bilimine Giriş I

SİBU103 İletişim

SİBU109 Yönetim Bilimi

SOS101 Sosyolojiye Giriş

HUK115 Temel Hukuk Bilgileri