TAM ZAMANLI AKADEMİK KADRO

Öğretim elemanlarımızın özgeçmişlerine, isimlerine tıklayarak erişebilirsiniz.

Prof. Dr. Halil CİN (Dekan) Kamu Hukuku / Hukuk Tarihi
Prof. Dr. Ali Naim İNAN (Kurucu Dekan) Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Prof. Dr. Adnan GÜRİZ (1931-2011) Kamu Hukuku / Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Prof. Dr. Şeref ÜNAL (1940-2013) Kamu Hukuku / Uluslararası Kamu Hukuku
Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN Özel Hukuk / Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Prof. Dr. Emine AKYÜZ Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Prof. Dr. İsmet SAYHAN Özel Hukuk / Ticaret Hukuku
Doç. Dr. Mehmet Emin HASPOLAT Kamu Hukuku
Doç. Dr. Ali İhsan ERDAĞ Kamu Hukuku / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Nezahat DEMİRAY   Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÖZEROĞLU Özel Hukuk / Ticaret Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Nazlı TÖRE Özel Hukuk / Uluslararası Özel Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm TATAR Özel Hukuk / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Arş. Gör. Seçil KAVUŞ Kamu Hukuku / Genel Kamu Hukuku
Arş. Gör. Aybüke DEMİR Özel Hukuk / Ticaret Hukuku
Arş. Gör. Fulya KORKMAZ Kamu Hukuku / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Arş. Gör. Ececan ÇORBACIOĞLU Özel Hukuk / Ticaret Hukuku
Arş. Gör. Burcu HENDEM Özel Hukuk / Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Arş. Gör. Zeynep Naz GÜNEŞ Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Arş. Gör. Gökçe SERİM Kamu Hukuku / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Arş. Gör. Hasan Ali GÜÇLÜ Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Arş. Gör. Oğuzhan SONGÖR  Kamu Hukuku / Hukuk Tarihi
Arş. Gör. Ece ERPEK             Kamu Hukuku / İdare Hukuku
Arş. Gör. Kardelen KAMİLOĞLU Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku

 

     KONUK ÖĞRETİM ELEMANLARI 

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ             Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet BİLGİN            Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN      Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Işın DENER Çankaya Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Sadi ÇAYCI          Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar BİLGE                  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE      Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kemal ÇEVİK   
Doç. Dr. Mustafa ÖZEN Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Turan ŞAHİN    Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Yasin POYRAZ     Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜK Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Fatma SÜZGÜN ŞAHİN Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Larry WHITE     TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi
Mahir Ersin GERMEÇ Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı
Özcan GÜVEN Emekli Yargıtay Ceza Tetkik Hâkimi
Tuncay SONGÖR Emekli Hâkim / Rekabet Kurumu II. Başkanı 
Ali EM Emekli Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Üyesi
Mustafa BOZCAADALI Avukat
Dr. Celal IŞIKLAR  Emekli Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı