TAM ZAMANLI AKADEMİK KADRO

Öğretim elemanlarımızın özgeçmişlerine, isimlerine tıklayarak erişebilirsiniz.

Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN (Dekan)  Özel Hukuk / Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Prof. Dr. Ali Naim İNAN (Kurucu Dekan)        (1926-2018) Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Prof. Dr. Adnan GÜRİZ (1931-2011) Kamu Hukuku / Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Prof. Dr. Şeref ÜNAL (1940-2013) Kamu Hukuku / Uluslararası Kamu Hukuku
Prof. Dr. Emine AKYÜZ Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Doç. Dr. Mehmet Emin HASPOLAT Kamu Hukuku
Doç. Dr. Ali İhsan ERDAĞ Kamu Hukuku / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Nezahat DEMİRAY   Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZEROĞLU Özel Hukuk / Ticaret Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi  Nazlı TÖRE Özel Hukuk / Uluslararası Özel Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi  Özge YÜCEL Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi  Gülsüm TATAR Özel Hukuk / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Arş. Gör. Seçil KAVUŞ Kamu Hukuku / Genel Kamu Hukuku
Arş. Gör. Aybüke DEMİR Özel Hukuk / Ticaret Hukuku
Arş. Gör. Fulya KORKMAZ Kamu Hukuku / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Arş. Gör. Ececan ÇORBACIOĞLU Özel Hukuk / Ticaret Hukuku
Arş. Gör. Burcu HENDEM Özel Hukuk / Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Arş. Gör. Zeynep Naz GÜNEŞ Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Arş. Gör. Gökçe SERİM Kamu Hukuku / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Arş. Gör. Hasan Ali GÜÇLÜ Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Arş. Gör. Oğuzhan SONGÖR  Kamu Hukuku / Hukuk Tarihi
Arş. Gör. Ece ERPEK             Kamu Hukuku / İdare Hukuku
Arş. Gör. Kardelen KAMİLOĞLU Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku

 

     KONUK ÖĞRETİM ELEMANLARI 

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ             Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet BİLGİN            Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN      Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Işın DENER Çankaya Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Sadi ÇAYCI          Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar BİLGE                  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE      Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kemal ÇEVİK   
Doç. Dr. Mustafa ÖZEN Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞAHİN  Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞAHİN Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasin POYRAZ     Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Adnan KÜÇÜK Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Fatma SÜZGÜN ŞAHİN Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Larry WHITE     TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi
Mahir Ersin GERMEÇ Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı
Özcan GÜVEN Emekli Yargıtay Ceza Tetkik Hâkimi
Tuncay SONGÖR Emekli Hâkim / Rekabet Kurumu II. Başkanı 
Ali EM Emekli Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Üyesi
Mustafa BOZCAADALI Avukat
Dr. Celal IŞIKLAR  Emekli Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı