………………………………        Prof. Dr. Mustafa KILIÇ 

                                         EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI

 

                                      Dr. Öğr. Üyesi Olcay YILMAZ

                                     Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 

                                             

………………………….FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Mustafa KILIÇ   Başkan (DEKAN)
Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN Yab. Dil. Eğt. Böl. Bşk
Prof. Dr. Emel ÜLTANIR   Eğt. Bil. Böl. Bşk.
Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Semih BÜKER Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Orhan AYDIN Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. M. Emin HASPOLAT  Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Ali İhsan ERDAĞ ……….. Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi. F. Hüriyet KONUR Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
....  

……………………FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Mustafa KILIÇ Başkan
Prof. Dr. Emel ÜLTANIR Üye
Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN Üye
Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR Üye
Doç. Dr. M. Emin HASPOLAT Üye
Doç. Dr. Ali İhsan ERDAĞ . Üye
Dr. Öğr. Üyesi. Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU……………… Üye