İstatistik Lisans Programı’nın amacı, istatistik kuram ve yöntemleri yanında bilgisayar bilimleri başta olmak üzere, iş hayatı ve endüstride kullanılabilecek bilgiler ile sosyal bilimlere ait temel bilgileri, son yıllarda büyük bir gelişme gösteren öğretim teknolojilerini kullanarak öğrencilere aktarmak ve çeşitli çalışma alanlarında ortaya çıkacak sorunlara bir araştırmacı olarak bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip, çalışma hayatında aranan bireyler yetiştirmektir.
     İstatistik Lisans Programı’nın genel yapısı yukarıda verilen amaç çerçevesinde oluşmuş ve biçimlenmiştir. Ders programında yer alan zorunlu derslerin %46 sını istatistik ve matematik, %22 ’sini bilgisayar, %21 ‘sini sosyal, iktisat ve idari bilim dersleri %11 ‘ni ortak zorunlu dersler oluşturmaktadır. İstatistik Lisans Programında, istatistik ana bilim dalının temel derslerinin yanı sıra çok sayıda bilgisayar derslerine de yer verilmiş ve böylece mezunların çalışma hayatına birer Web programcısı olarak başlamaları için gerekli altyapı oluşturulmuştur.
     Seçmeli dersler istatistik, sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri ve büyük oranda iktisat ve işletme derslerinden oluşmaktadır. Öğrenciler, ekonomi, sosyoloji gibi genel kültür dersleri yanında, yönetim bilimleri ile ilgili muhasebe, sistem analizi, karar destek sistemleri, portföy yönetimi gibi dersleri seçerek iş hayatına başlarken önemli bir avantaja sahip olmaktadır.
     Bu ideal İstatistik Lisans Programı, yalnız Türkiye’nin değil tüm Dünya ülkelerinin gereksinim duyduğu insan gücünü yetişmek üzere, Ufuk Üniversitesinin fakülteleri arasındaki bütünleşik işbirliği anlayışı içerisinde, yeni bir kavram ve içerikle tasarlanmıştır. Program İstatistik Bölümünün genç ve dinamik akademik kadrosu ve Ankara’da bulunan üniversitelerimizin seçkin öğretim üyelerinin desteği ile yürütülmektedir.