18.05.2018 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü SOS 302—Siyaset Sosyolojisi dersinin 18 Mayıs 2018 tarihli oturumunda, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğretim elemanlarından Dr. Gülbanu ALTUNOK “Hannah Arendt: Politik Yaşam, Özgürlük ve İktidar” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Almanya’da doğan daha sonra Nazi döneminde ABD’ye iltica eden ve burada uzun mültecilik yıllarının ardından ABD vatandaşı olan siyaset bilimci Hannah Arendt’in yaşamsal ve düşünsel se-rüveninin ele alındığı oturumda Arendt’in yapıtları arasında ön plana çıkan Totalitarizmin Kaynakları, İnsanlık Durumu, Kötü-lüğün Sıradanlığı gibi çalışmaları ele alındı. Ayrıca, Arendt’in siyasi düşünce tarihi açısından önemi ve bu önemin kaynaklarını oluşturan çeşitli kavramsal çerçeveler de tartışma başlıkları arasında yer aldı. Detaylı bilgi için bağlantıya tıklayınız. Ayrıca görsellerin yüksek çözünürlüklü versiyonlarına bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

04.05.2018 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü SİBU 318—Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset dersinin 4 Mayıs 2018 tarihli oturumunda, konuk öğretim üyesi Doç. Dr. Mine Özyurt Kılıç‘ın katılımıyla ‘Woolf, Kadın ve Yazarlık: Kendine Ait Bir Oda’ başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. İngiliz yazar Virginia Woolf üzerine toplumsal cinsiyet ve edebiyat temalarının irdelendiği oturumda, konu farklı perspektiflerden ele alındı.  Edebi, sosyolojik, sanatsal bakışın yanısıra siyasi açıdan değerlendirmeler içeren ve öğrencilerin katılımları ile zenginlik kazanan oturum Doç. Dr. Mine Özyurt Kılıç tarafından sunuldu. Detaylı bilgi için bağlantıya tıklayınız.

 

 

14.03.2018 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü SİBU 318—Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset dersinin 9 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen oturumu, bölümümüz öğretim görevlilerinden Prof.Dr. Seçil BÜKER’in katılımıyla gerçekleşti. Sally Potter’ın yönettiği ve Pablo Veron’la birlikte başrolünü oynadığı Tango Dersi (The Tango Lesson) (1997) tablosunun çözümlendiği oturumda tabloya ilişkin çeşitli çözümlemelerin yanı sıra Prof. Dr. Seçil BÜKER’in konu üzerine yaptığı özgün çalışmadaki değerlendirmeleri kendisi tarafından sunuldu. Detaylı bilgi için bağlantıya tıklayınız.

 

01.03.2018 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü SİBU426 Siyaset, İktidar, İmge dersinin 28 Şubat 2018 tarihli oturumu, Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz‘in katılımıyla gerçekleşti. Oturumda Velazques’in Las Meninas (Nedimeler) isimli tablosu çözümlendi. Detaylı bilgi için linke tıklayınız. 

 

19.11.2017 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet GÜNEŞ, 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında Kapadokya’da Türk Kooperatifçilik Kurumu, CIRIEC ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği “22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresine”, “Sosyal Sorunların Yönetim ve Çözümünde Geleceği Şekillendirmek: Sosyal Girişimci Kooperatifçilik ve Avrupa Girişimcilik Ağı Örneği” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesini temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

19.11.2017 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet GÜNEŞ, 28 – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi-Elazığ’da düzenlenen “Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü” ana temalı “11nci Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumuna” “Batıda Yükselen Göçmen Karşıtlığı ve Yabancı Düşmanlığının Göç İdaresine Etkileri” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesini temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

06.11.2017 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Elif Gözdaşoğlu Küçükalioğlu Paris Diderot-Paris 7 Üniversitesin’de Cedref ( Centre De Documentation et de Recherches pour les Etudes Féministes) araştırmalar merkezi başkanı Prof.Dr.Azadeh Kian’ın daveti üzerine 31 Ekim 2017 tarihinde “ Les Politiques d’Egalité de genre en Turquie (Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları)” başlıklı master seminer dersini vermiştir. http://www.cedref.univ-paris7.fr/

 

20.09.2017 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Ulaş TAŞTEKİN, 13-15 Eylül 2017 tarihleri arasında International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE), Critical Political Economy Research Network (CPERN) ve Berlin Institute for International Political Economy (IPE) tarafından Berlin School of Law and Economics’de düzenlenen “8th Annual Conference in Political Economy: The Political Economy of Inequalities and Instabilities in the 21st Century” kongresine “Türk Metal: A Union as the Condensed Form of State-Capital-Labor Relations” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

10.07.2017 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Furkan YILMAZ, 4-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında “Masters International Research and Development Center (MIRDEC) tarafından Madrid’de düzenlenen “4th International Academic Conference on Social Science, Multidisciplinary and Globalization Studies” kongresine “Global Governance or American Targetization in International Security” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

10.07.2017 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem KARADELİ, 4-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında “Masters International Research and Development Center (MIRDEC) tarafından Madrid’de düzenlenen “4th International Academic Conference on Social Science, Multidisciplinary and Globalization Studies” kongresine “Transformation of War Against Terror And Its International Reflections” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

12.06.2017 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet GÜNEŞ, 27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında 100nci Yıl Üniversitesi Van’da düzenlenen “Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu”na Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmalarında Bakan ve Bakan Yardımcılıklarının Geleceği başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesini temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

12.06.2017 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet GÜNEŞ, 11-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Malatya’da düzenlenen “Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV”ne “Küresel Siyasette Demokratik Katılım Örneği Olarak: Yurtdışındaki Vatandaşların Siyasal Katılımı” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesini temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

23.12.2016 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet GÜNEŞ, 19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenen “Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumuna” Türk Basın Tarihinde Tekzip Hakkı ve Gelişimi başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesini temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

19.12.2016 – Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öncülüğünde ilk kez Ankara Üniversiteleri Uluslararası İlişkiler Platformu Ufuk Üniversitesi İncek Rıdvan Ege Kampüsü’nde 15 Aralık 2016 tarihinde toplanmıştır. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

05.12.2016 – Üniversitemiz İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN‘in, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan Yeni Türkiye Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı‘nın (Sayı 88) Fütürolojik Değerlendirmeler Bölümü’nde “Çağdaş Jeo-Politik Dengeler, Mega Trendler ve Türkiye” başlıkla makalesi yayınlamıştır. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

05.12.2016 – Üniversitemiz İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN‘in, Muslim Institute tarafından yayınlanan Muslim Perspectives adlı akademik derginin 1. Sayısında “Palestine-Israel Conflict and Israeli Strategies” başlıklı makalesi yayınlanmıştır. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

24.06.2016 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Elif GÖZDAŞOĞLU KÜÇÜKALİOĞLU, 24-25 Haziran 2016 tarihleri arasında Krakow, Polonya’da düzenlenmiş olan International Conference on Gender Studies adlı konferansına “Analyzing Gender (In)Equality in Turkey: A Critical Evaluation” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

09.03.2016 – Üniversitemiz İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN, 8 Mart 2016 tarihinde Doğu Batı Akademisi tarafından MEMUR-SEN Genel Merkezi’nde düzenlenen Medeniyet & Siyaset Konuşmaları Programı kapsamında “Dış Politikada Kültürel Stratejinin Etkisi”  başlıklı bir konuşma yaparak Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız. 

 

Üniversitemiz İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK, Asya Çalışmaları Merkezi‘nin resmi internet sitesinde (www.ascmer.org) yayınladığı akademik yazılarıyla Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet GÜNEŞ, 3-4 Şubat 2016 tarihleri arasında KKTC’de düzenlenen “Uluslararası Akdeniz’de Çevresel Güvenlik” Konferansına “Avrupa Birliği’nin Çevre ve Enerji Politikalarında Doğu Akdeniz Gazının Tehdit ve İmkânları” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet GÜNEŞ, 15-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi tarafından Konya’da düzenlenen “Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri” Temalı 13.Ulusal Kamu Yönetimi Kongresine “Kamu Yönetiminde Geçici Koruma Rejimi ve Yakın Gelecekte Türk Kamu Güvenliğinde Potansiyel Bir Sorun Olarak: Suriyeli Mülteciler” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Rabia Burçin YAVUZ, Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından 23-25 Kasım 2015 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi‘nde sunduğu “Geri Dönüş mü? Yoksa Ebedi Varoluş mu?: Rousseau ve Schmit’te Din-Siyaset İlişkisi” başlıklı bildirisi ile Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız. 

 

Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen ELMAS ARSLAN‘ın “Why is the Eurozone in Crisis” başlıklı makalesi Advances in Economics and Business adlı dergide (Vol:3, No:7, pp.272-278. DOI: 10.13189/aeb.2015.030703) yayınlanmıştır. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen ELMAS ARSLAN 11-13 Haziran tarihlerinde Pekin’de düzenlenen World Business Research Conference adlı konferansta “Why Eoruzone in Crises” adlı bir bildiri tebliğ etmiştir. 

 

Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda DEMİRAĞ‘ın “Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası”, Türkiye-Gürcistan” ve “Türkiye-Ermenistan İlişkileri” başlıklı üç yazısı Yeni Türkiye dergisinin Kafkaslar Özel Sayısında (Temmuz-Aralık 2015) yayınlanmıştır.

 

Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda DEMİRAĞTANDEM (Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği), Konrad Adenauer Stiftung Derneği ve Erzincan Üniversitesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Avrupa Birliği Eğitimi Programı kapsamında, Niğde Üniversitesi’nde (Kasım 2015) ve Karabük Üniversitesi’nde (Aralık 2015) seminer vermiştir.

 

08.07.2015 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Elif GÖZDAŞOĞLU KÜÇÜKALİOĞLU, 8 Temmuz 2015 tarihinde Paris Fransa’da düzenlenmiş olan Moyen Orient-MOndes Muslumans adlı akademik etkinliğe “Penser le genre de la nation : Réflexions sur la Turquie” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celalettin YAVUZ‘un, Ümit ÖZDAĞ tarafından derlenen Milli Güvenlik Teorisi (Kripto Yayınları, 2015) adlı kitapta “Strateji ve Güç Kullanma” başlıklı yazısı yayınlanmıştır.

 

Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celalettin YAVUZ‘un “Suriye’deki İç Savaşın Türkiye Ekonomisine Etkileri” başlıklı makalesi Devlet Dergisi‘nin 463. Sayısında (Ocak – Şubat 2015) yayınlanmıştır. 

 

Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celalettin YAVUZ, 4 Aralık 2015 tarihinde Genç Sosyal Bilimciler Derneği’nin İstanbul’da Haliç Üniversitesi’nde düzenlediği I. Ulusal Gençlik Çalıştayı‘nda “Türk Dış Politikası” hakkında konuşma yapmıştır.

 

13.11.2014 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Elif GÖZDAŞOĞLU KÜÇÜKALİOĞLU, 13 Kasım 2014 tarihinde Bordeaux Fransa’da Université de Bordeaux Centre Emile Durkheim tarafından düzenlenmiş olan Colloque de clôture de l’ANR GENEREL adlı sempozyuma’’’Les femmes ne peuvent pas entrer !’ : Un analyse de l’absence des femmes dans les dernières éléctions municipales en Turquie” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

30.10.2014 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Elif GÖZDAŞOĞLU KÜÇÜKALİOĞLU, 29-30 Ekim 2014 tarihleri arasında Berlin Almanya’da Freie Universität tarafından düzenlenmiş olan Fifth International Conference on The Image adlı konferansa “The Representation of Women in the Advertisements” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

13.09.2014 – Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Elif GÖZDAŞOĞLU KÜÇÜKALİOĞLU, 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenmiş olan ICSM Symposium of Men and Masculinities – Identities, Cultures, and Societies adlı sempozyuma “Toplumsal Cinsiyetçi Milliyetçilik ve İdeal Erkek Kurgusu: Ankara Romanı Üzerine Bir Çalışma” başlıklı akademik bildirisi ile katılarak Ufuk Üniversitesi’ni temsil etmiştir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

Üniversitemizin İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Emekli Büyükelçi Alev KILIÇ‘ın 2015 yılı itibariyle katıldığı akademik faaliyetler ve yayınlanan yazılarıyla ilgili detaylı bilgi için linke tıklayınız.