ÜNİVERSİTELİ GENÇLER “ŞİDDETE HAYIR” DEDİ !!!

Ufuk üniversitesi Eğitim Fakültesi’nce 17 Nisan 2018 tarihinde “Sağlıkta, Eğitimde, Ailede Şiddete Hayır” adlı sempozyum, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi. Ufuk Üniversitesi’nin Ankara, Dr. Rıdvan Ege İncek kampüsünde gerçekleştirilen ve tıp, hukuk, psikolojik danışma ve rehberlik, psikoloji, hemşirelik, sosyoloji, eğitim ve iletişim gibi çeşitli alanlardan uzmanların katıldığı sempozyumda, “Sağlıkta Şiddet”, “Eğitimde Şiddet”, “Ailede Şiddet” konulu oturumlar düzenlendi.

Tüm boyutlarıyla şiddetin ele alındığı ve alanlarında uzman dokuz konuşmacının katıldığı oturumlarda, şiddete karşı farkındalığın arttırılması, konuyla ilgili olarak disiplinler arası çalışmaların desteklenmesi ve şiddeti doğuran etmenlerin cesurca ele alınmasına vurgu yapıldı. Bir gün süren sempozyum sonunda katılımcılara katılımcı belgeleri verildi ve ayrıca sempozyum düzenleme kurulunda görev alan öğrenciler tarafından kampüs içerisinde küçük bir koruluk oluşturuldu.

 

2018-04-17 07-38-36   2018-04-17 14-01-04
2018-04-17 12-35-02   2018-04-17 11-04-00
2018-04-17 07-52-00   2018-04-17 07-56-10
     

 

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALANINDA EĞİTİMLER SÜRÜYOR !!!

Psikolojik Danışmada Metaforlar ve İyileştirici Kartlar Eğitimi

6 Kasım 2017 ve 27 Kasım 2017 tarihlerinde Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı koordinasyonu ile Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 3 ve 4. Sınıf Lisans öğrencilerine Uzm. Psk.-Psikoterapist Sibel DÜZAKIN tarafından ‘Psikolojik Danışmada Metaforlar ve İyileştirici Kartlar’ eğitimi gerçekleşmiştir.

Eğitimin içeriğine uygun bir bakış açısı ile dilin ve sözcüklerin yetersiz kaldığı durumlarda bireylerin iç dünyalarına ait duygu ve düşüncelerin anlamı metaforla dış dünyaya taşınmaktadır. Danışanın kendini açmasını kolaylaştıran metaforlar zenginleştirici bir öğrenme kaynağı olarak terapötik çalışma uyumunu geliştirir ve işbirliğini destekler. Aynı zamanda metaforlar, psikolojik danışman ve danışan arasında görünmez köprünün fark edilmesini sağlar. Bu genel amaçların ortaya konulduğu eğitim sonunda eğitime katılan öğrencilere katılım belgesi verilmiştir.

PDR_4PDR_5PDR_7

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalının organizasyonu ile 8-9 Aralık 2017 tarihinde Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 4. Sınıf Lisans öğrencilerine Uzm. Psikolojik Danışman/Aile Terapisti Özden Yılmaz BİLGİN tarafından ‘Çözüm Odaklı Kısa Süreli Danışmanlık Yaklaşımı’ eğitimi verilmiştir.

Temelinde, hümanizmin dinamiklerini barındıran ‘Çözüm Odaklı Terapi’ eğitimi psikolojik danışmaya ihtiyaç duyan bireylere yönelik etkili ve kısa süreli müdahale tekniklerini içeren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla günümüzde uzun süreli müdahalelerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan olumsuzlukların giderilerek danışanların çözüm yaşantılarına yönelinmektedir. İki gün süren eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmiştir.

PDR_1
 

 PDR_3PDR_2