Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Eğitim Fakültesi Dekanı

EBB/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı 

Doktora Tezi:Değişik Psikolojik Arazlara Sahip Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sorunları. Hacettepe Üniversitesi (YÖK Tez Merkezi No: 4518) 

e-posta: mustafa.kılı[email protected]

Tel: 0312-586 74 51-52

Akademik Özgeçmiş

 img20180719_11413315

Prof.Dr. Emel ÜLTANIR

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Tezi: Yurtdışı Yaşantısı Geçiren Lise Öğrencilerinin Değerlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. (YÖK tez no: 22092)

 

e-posta: [email protected]

Ofis Tel: 0312-5867456

Akademik Özgeçmiş

Dr. Öğr.Üyesi Z.Gülden BİLAL

EBB/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı 

Doktora Tezi: Demokratik ve Otoriter Olarak Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Çocukların Uyum Düzeylerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi.

 

e-posta: [email protected]

Ofis Tel: 0312-5867460

Akademik Özgeçmiş

Dr. Öğr.Üyesi F. Türkan ÖNCÜ

EBB/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı 

Doktora Tezi: Torrance Yaratıcı Düşünme Testleri ve Wartegg-Biedma Kişilik Testi Aracılığıyla 7-11 Yaş Çocuklarının Yaratıcılığı ile Kişilik Yapıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi. (YÖK tez no: 10865)

 

e-posta: [email protected]

Tel: 0312-5867467

Akademik Özgeçmiş

2189782c-7e48-4e60-876e-47a6ce5a8782 

Dr. Öğr.Üyesi Tülay MAŞRABACI

EBB/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı 

Doktora Tezi: Hacettepe Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi (YÖK tez no: 30733).

 

e-posta: tulay.masrabacı@ufuk.edu.tr

Tel: 0312-5867466

Akademik Özgeçmiş

IMG_9671 

Dr. Öğr.Üyesi Başak KARATEKE

EBB/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı 

Doktora Tezi: Üstün Yetenek Potansiyeli Olan Çocuklara Uygulanan Sosyal Beceri Eğitimi Programının Sosyal Beceri Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi (YÖK tez no: 429538)

e-posta: [email protected]

Tel:0312-5867463 

Akademik Özgeçmiş

IMG_9647 

Dr. Öğr.Gör. Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK

EBB/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı 

Doktora Tezi: Social Interaction Anxiety Among University Students: The Role of Risk and Protective Factors. ODTÜ

e-posta: [email protected]

Tel: 0312-5867470

Akademik Özgeçmiş 

A48B77E2-DBEC-4D5F-B031-3661D7F8475E-8797-000005ED90DB81DB 

Arş.Gör. Selcen Sultan KURTOĞLU

EBB/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı 

 

 

 

e-posta: [email protected]

Tel: 0312-5867457

Akademik Özgeçmiş

IMG_3178 

Arş.Gör. Neslihan SALMAN

EBB/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı

 

 

e-posta: [email protected]

Tel: 0312-5867476

Akademik Özgeçmiş

 

IMG_3175 

Arş.Gör. Cemile DUR

EBB/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı

 

 

 

e-posta: [email protected]

Tel: 0312-5867476

Akademik Özgeçmiş

Not: Anabilim Dalımızda ayrıca Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri de ders vermektedir