Untitled

Prof.Dr. Mehmet DEMİREZEN

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Tezi: A contrastive Analysis of Turkish and English Compound Words in Linguistics (Türkçe ve İngilizcedeki birleşik sözcüklerinin karşılıklı dilbilimsel çözümlemesi), Hacettepe Üniversitesi. 

e-posta: [email protected]

Ofis Tel: 0312- 5867455

Akademik Özgeçmiş

 

Dr.Öğr.Üyesi Fahriye Hüriyet KONUR

YDE Bölümü/ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Doktora Tezi: Quest for personhood and analysis of female characters in Gail Godwin’ the Perfectionists, Glass People, the Odd Woman, Violet Clay. Hacettepe Üniversitesi.

 

e-posta: [email protected]

Ofis Tel: 0312-5867461

Akademik Özgeçmiş

 

Dr.Öğr.Üyesi Neslihan ÖZKAN

YDE Bölümü/ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Doktora Tezi: Developing a syllabus for the fourth and the fifth grade of state schools in Turkey (Türkiye’deki devlet okullarında 4.ve 5.sınıflar için müfredat geliştirme), Gazi Üniversitesi.

 

e-posta: [email protected]

Ofis Tel: 0312-5867465

Akademik Özgeçmiş

IMG_9710 

Dr.Öğr.Üyesi Faranak Abbaszad TEHRANİ

YDE Bölümü/ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Doktora Tezi: Using Net-folio to improve writing skills (Yazma becerilerini geliştirmede Netfolyo kullanma), Gazi Üniversitesi.

 

e-posta: [email protected]

Ofis Tel: 0312-5867462

Akademik Özgeçmiş

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Ceyhun KARABIYIK

YDE Bölümü/ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Doktora Tezi: Developing a standard scale to measure Turkish students’ foreign language learning effort (Türk öğrencilerin yabancı dil öğrenme çabalarını ölçmek için standart bir ölçek geliştirilmesi), Hacettepe Üniversitesi.

 

e-posta: [email protected]

Ofis Tel: 0312-5867475

Akademik Özgeçmiş

Hülya_Mısır

Arş.Gör. Hülya MISIR

YDE Bölümü/ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

e-posta: hulya.misir[email protected]

Ofis Tel: 0312-5867468

Akademik Özgeçmiş

Nihan_Bursalı 

Arş.Gör. Nihan BURSALI

YDE Bölümü/ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

e-posta: [email protected]

Ofis Tel: 0312-5867468

Akademik Özgeçmiş

 

 IMG_3184

Arş.Gör. Gülce KALAYCI

YDE Bölümü/ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

e-posta: [email protected]

Ofis Tel: 0312-5867471

Akademik Özgeçmiş

 IMG_3180

Arş.Gör. Hasan ÇALIŞKAN

YDE Bölümü/ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

e-posta: [email protected]

Ofis Tel: 0312-5867471

Akademik Özgeçmiş

Not: Anabilim Dalımızda ayrıca Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri de ders vermektedir