Unvan              

Ad ve Soyad              

 Görevi

 Ofis Tel.                  

e-posta  

Prof. Dr.

Yusuf Gürcan ÜLTANIR

Öğretim Üyesi

+90 312 586 74 51 

 

Prof. Dr.

Mehmet DEMİREZEN

YDE Böl. Başkanı ve İDE ABD Başkanı

+90 312 586 74 55

[email protected]

Yrd. Doç. Dr.    

Fahriye Hüriyet KONUR  

Öğretim Üyesi

+90 312 586 74 66

 

Yrd. Doç. Dr. 

Neslihan ÖZKAN

Öğretim Üyesi

+90 312 586 74 65

[email protected]

Yrd. Doç. Dr.

Faranak Abbaszad TEHRANİ            

Öğretim Üyesi

+90 312 586 74 63

 

Yrd. Doç. Dr.

Ceyhun KARABIYIK

Öğretim Üyesi

+90 312 586 74 75

[email protected]

Arş. Gör.

Merve BOZBIYIK

Öğretim Elemanı

+90 312 586 74 71

[email protected]

Arş. Gör.

Hülya MISIR

Öğretim Elemanı

+90 312 586 74 71

 

Arş. Gör.

Nihan BURSALI

Öğretim Elemanı

+90 312 586 74 71