Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Ufuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi