Akademik Açık Erişim Sistemine http://acikerisim.ufuk.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

Açık erişim sistemi kullanım klavuzuna ulaşmak için Ufuk Açık Erişim Kullanım Kılavuzu bağlantısına tıklayınız.