Vizyon

İnsanı merkeze alan, seven, saygı duyan, insanı anlayan ve kişiliğinin bir bütün olarak (bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal) tüm kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen, bu yönde bilimsel araştırma, yayın ve öğretim etkinliklerini sürdüren, meslek etiğine bağlı, bireylere ve topluma rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunmaktır.

Misyon

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı; sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında ülkenin gereksinim duyduğu -değişimlere açık, üretken, etik ilkeleri benimsemiş psikolojik danışmanlar yetiştirmeyi misyon olarak benimsemiştir. Bu kapsamda,

  • Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu ve kuruluşlarının ihtiyacı olan alanlarda (okul psikolojik danışmanlığı, aile danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, endüstriyel danışmanlık) konularında yeterlik sahibi psikolojik danışmanlar yetiştirmek,
  • Yükseköğretimin ihtiyacı olan öğretim elemanı yetiştirmek,
  • Öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini desteklemek,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, özel sektörün ihtiyacı olan bireysel ve kurumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek psikolojik danışmanlar yetiştirmek,
  • Lisans ve lisansüstü derecelere yönelik disiplinlerarası programlar yürütmek,
  • Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara duyarlı, kişisel ve sosyal sorumluluk alabilen bireyler olmasını desteklemek,
  • Toplumsal sorumluluk kapsamında konferans, seminer, panel düzenlemek veya düzenleyen kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak,
  • Farklı disiplinlerdeki öğretim üyeleriyle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim-öğretim faaliyetleri ile araştırma projelerini yürütmek ve danışmanlık hizmeti sunmak lisans programımızın amaçlarını oluşturmaktadır.