BÖLÜM HAKKINDA
İ.İ.B.F. Uluslararası Ticaret Bölümü 2006 yılında eğitimine başlamıştır. Bölümümüzün ana hedefi; “bilime evrensel düzeyde katkıda bulunma” ilkesine uygun çalışmalarla öğrencilerini yetiştirmektir. Bu ilkenin ışığında öğrencilerimiz, uluslar arası düzeyde kabul görecek nitelikler kazandırılarak yetiştirilmektedir. Çünkü, Bölümümüz öğrencilerinin mezun olduktan sonra katılacakları çalışma ortamı küresel düzeyde bir faaliyet alanıdır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında hem iç hem de dış pazarlarda her geçen gün keskinleşen rekabet koşullarında iş arayacaklar ve çalışmaya başlayanlar da gene küresel rekabet koşullarında mesleklerini icra edeceklerdir.
Küresel rekabet koşullarında iş dünyasının kaçınılmaz bir parçası haline gelen uluslararası ticaret sektörlerine nitelikli işgücü kazandırmayı amaç edinen bölümümüz bu amaç doğrultusunda öğrencilerine her yıl düzenli olarak okul dışında da çeşitli eğitim programları sunmaktadır. Bu programların başlıcaları şunlardır:
1-      Ankara Ticaret Odası, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün düzenlediği “Dış Ticaret Eğitimi Kursları”na son üç yıldır başarılı öğrencilerimiz gönderilmekte ve Üniversitemizdeki akademik eğitimin yanı sıra uygulamalı kurslarla da eğitimlerinin daha da zenginleştirilmesi sağlanmaktadır.
2-      Ayrıca öğrencilerimizin mesleki deneyimlerinin ve bilgilerinin arttırılması amacıyla bölüm öğretim elemanlarının refakatinde dönem içinde düzenli olarak kurum gezileri düzenlenmektedir. Merkez Bankası (MB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Ankara Ticaret Odası (ATO) gibi birçok kamu ve özel sektör kuruluşunu kapsayan bu gezilerde ise bizzat kurum tarafından hazırlanan sunumlarla öğrencilere kurumların amacı, işlevi ve kurumda istihdam edilebilme koşulları gibi konularda çok yararlı bilgiler aktarılmaktadır.
3-      Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun bir şekilde yetiştirilmelerine katkı sağlamak için Bölümümüz tarafından gerçekleştirilen bir başka faaliyet ise ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında özellikle üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize yaz aylarında mesleki staj olanaklarını sağlamaktır.
Bölüm yöneticileri ve bölüm öğretim elemanları tarafından düzenlenen bunlar ve benzeri programlar sayesinde öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında istihdam açısından ciddi bir rekabet gücü kazanmakta ve böylelikle çok daha rahat iş bulabilmektedirler.