Patoloji teknikerliği bölümü 2 yıllık bir bölüm olup amacı mezuniyet sonrasında direk olarak patoloji ve histoloji laboratuarlarında çalışabilecek nitelikte laboratuar teknisyenlerini yetiştirmektir.

Bu nedenle müfredatında bu konuya temel oluşturacak genel bir tıp nosyonunu kazandıracak olan anotomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya, genel patoloji gibi dersler yanısıra özellikle 2. dönemden itibaren ağırlıklı olarak histoteknoloji, sitoteknoloji, immünhistokimya teknikleri, moleküler patoloji teknikleri, patoloji laboratuar teknikleri uygulamalı derslerini görerek teorik ve pratik olarak bu alanda yetkin kılınmaları amaçlanmaktadır.